دانلود سخنرانی حاج آقا دارستانی دهه اول ماه رمضان ۹۴

دانلود سخنرانی حاج آقا دارستانی دهه اول ماه رمضان ۹۴

موضوع سخنرانی: (محبت خداوند نسبت به بندگان و گنهکاران)حاج-آقا-دارستانی-تصویر-داخل-مقاله--کلیپ-های-صوتی

سخنران:حجت الاسلام والمسلمین سید احمد دارستانی

مکان: حسینیه پیروان امام حسین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب اول (بندگی و طاعت) – {روضه حضرت زهرا(س)}                                       زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۴۲ دقیقه


فایل صوتی با کیفیت ۶۴ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل                       فایل صوتی با کیفیت ۳۲ kbps :   آیکون دانلود   دانلود فایل


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۵۱ / ۱۵ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۰۶ / ۱۲ MB                                        پخش آیکون پخش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب دوم (زیارت) – {روضه امام حسین(ع)-حضرت علی اکبر(ع)}                           زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۴۴ دقیقه


فایل صوتی با کیفیت ۶۴ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل                       فایل صوتی با کیفیت ۳۲ kbps :   آیکون دانلود   دانلود فایل


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۹۳ / ۱۵ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۴۵ / ۱۲ MB                                        پخش آیکون پخش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب سوم (محبت خداوند نسبت به بندگان و گنهکاران) – {روضه امام حسن(ع)}       زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۴۵ دقیقه


فایل صوتی با کیفیت ۶۴ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل                       فایل صوتی با کیفیت ۳۲ kbps :   آیکون دانلود   دانلود فایل


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۹۹ / ۱۶ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۱۸ / ۱۴ MB                                        پخش آیکون پخش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب چهارم (توبه و محبت خداوند به بندگان و گنهکاران) – {روضه امام سجاد(ع)}       زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۴۶ دقیقه


فایل صوتی با کیفیت ۶۴ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل                       فایل صوتی با کیفیت ۳۲ kbps :   آیکون دانلود   دانلود فایل


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۳۱ / ۱۷ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۲۹ / ۱۱ MB                                        پخش آیکون پخش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب پنجم (توبه و محبت خداوند به بندگان و گنهکاران) – {روضه امام باقر(ع)}            زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۳۸ دقیقه


فایل صوتی با کیفیت ۶۴ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل                       فایل صوتی با کیفیت ۳۲ kbps :   آیکون دانلود   دانلود فایل


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۲۲ / ۱۴ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۰۲ / ۱۱ MB                                         پخش آیکون پخش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب ششم (توبه و محبت خداوند به بندگان و گنهکاران) –{روضه امام صادق(ع)}       زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۳۵ دقیقه


فایل صوتی با کیفیت ۶۴ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل                       فایل صوتی با کیفیت ۳۲ kbps :   آیکون دانلود   دانلود فایل


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۳۷ / ۱۲ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۰۶ / ۱۰ MB                                         پخش آیکون پخش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب هفتم (توبه و محبت خداوند به بندگان و گنهکاران) – {روضه امام کاظم(ع)}        زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۴۴ دقیقه


فایل صوتی با کیفیت ۶۴ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل                       فایل صوتی با کیفیت ۳۲ kbps :   آیکون دانلود   دانلود فایل


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۴۲ / ۱۶ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۸۰ / ۱۲ MB                                         پخش آیکون پخش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب هشتم (زیارت) – {روضه امام رضا(ع)}                                                     زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۴۶ دقیقه


فایل صوتی با کیفیت ۶۴ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل                       فایل صوتی با کیفیت ۳۲ kbps :   آیکون دانلود   دانلود فایل


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۶۷ / ۱۶ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۱۲ / ۱۳ MB                                         پخش آیکون پخش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب نهم (مقام پدر و مادر) – {روضه حضرت زهرا(س)-امام جواد(ع)}                     زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۴۸ دقیقه


فایل صوتی با کیفیت ۶۴ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل                       فایل صوتی با کیفیت ۳۲ kbps :   آیکون دانلود   دانلود فایل


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۳۲ / ۱۸ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۳۷ / ۱۴ MB                                         پخش آیکون پخش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب دهم (مقام پدر و مادر) – {روضه حضرت خدیجه(س)}                                   زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۴۴ دقیقه


فایل صوتی با کیفیت ۶۴ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل                       فایل صوتی با کیفیت ۳۲ kbps :   آیکون دانلود   دانلود فایل


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۵۶ / ۱۶ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۱۵ / ۱۳ MB                                         پخش آیکون پخش

هیئت پیروان امام حسین(علیه السلام)

گزارش تصویری دهه اول

همچنین ببینید

دانلود مداحی حاج حنیف طاهری دهه دوم ماه رمضان ۹۵

دانلود مداحی حاج حنیف طاهری دهه دوم ماه رمضان ۹۵ مداح: حاج حنیف طاهری مکان: …

5 دیدگاه

  1. ایشون خیلی خوب و مسلط صحبت می کنند
    جز سخنرانهای خوب ما هستند

  2. besiar aali.agretoon ba agha

  3. حسین اسیابی

    من حاج اقا دارستانی رو قبول دارم سخنرانی هاشون خیلی تاثیر گذار هست انشاالله در سایه امام زمان باشند یاعلی

  4. عبدالرسول شاکر

    خیلی ممنونم از استاد عزیز دارستانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*