دانلود سخنرانی حاج آقا ریاضت دهه سوم ماه رمضان ۹۴

                                    دانلود سخنرانی حاج آقا ریاضت دهه سوم ماه رمضان ۹۴تصویر-شاخص---حاج-آقا-ریاضت

موضوع سخنرانی:(نشانه های روزه دار واقعی)

سخنران:حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمود ریاضت

مکان: حسینیه پیروان امام حسین(علیه السلام)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیست و یکم (حاج آقا موسویان)-(مراسم احیاء دوم) {روضه حضرت علی(ع)}                 زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۴۲ دقیقه


آیکون دانلود سخنرانی – کیفیت بالا                                                                                آیکون دانلود سخنرانی – کیفیت متوسط

آیکون دانلود مراسم احیاء – کیفیت بالا                                                                          آیکون دانلود مراسم احیاء – کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۵۲ / ۱۹ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۸۰ / ۹ MB                           پخش سخنرانی آیکون پخش

 

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۸۳ / ۱۷ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۹۵ / ۸ MB                       پخش مراسم احیاء آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیست و دوم ( آداب روزه داری واقعی) {روضه حضرت علی(ع)}                                  زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۴۰ دقیقه


آیکون دانلود دانلود با کیفیت بالا                                                                                آیکون دانلود دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۳۳ / ۹ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۵۸ / ۱۸ MB                                     پخش  آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیست و سوم (مراسم احیاء- حاج آقا موسویان{روضه حضرت زهرا(س)- امام حسین(ع)}    زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۷۰ دقیقه


آیکون دانلود دانلود با کیفیت بالا                                                                                 آیکون دانلود دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۳۲ / ۴۰ MB                                                  حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۲۲ / ۲۴ MB                                     پخش  آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیست و چهارم (حفظ آبروی دیگران) – {مدح امام عصر(عج)}                                     زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۴۳ دقیقه


آیکون دانلود دانلود با کیفیت بالا                                                                                 آیکون دانلود دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۰۱ / ۲۵ MB                                                  حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۵۴ / ۱۲ MB                                     پخش  آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیست و پنجم (حفظ زبان) – {روضه امام هادی(ع)}                                                زمان فایل:   آیکون-زمان0  ۵۲  دقیقه


آیکون دانلود دانلود با کیفیت بالا                                                                                 آیکون دانلود دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10  ۷۵ / ۲۹ MB                                                  حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10  ۹۳ / ۱۴ MB                                     پخش  آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیست و ششم (رعایت حقوق برادران و خواهران ایمانی) – {روضه امام حسن عسگری(ع)}   زمان فایل:   آیکون-زمان0  ۴۸ دقیقه


آیکون دانلود دانلود با کیفیت بالا                                                                                 آیکون دانلود دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10  ۳۸ / ۲۷ MB                                                  حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10  ۸۱ / ۱۳ MB                                     پخش  آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیست و هفتم (رعایت حقوق همسایه ها- صله ی ارحام) – {روضه مجلس یزید(لعنت الله)}  زمان فایل:   آیکون-زمان0  ۴۸ دقیقه


آیکون دانلود دانلود با کیفیت بالا                                                                                 آیکون دانلود دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10  ۰۰ / ۲۸ MB                                                  حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10  ۰۴ / ۱۴ MB                                     پخش  آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیست و هشتم (اعمالی که پاداش آن را جز خدا کسی نمیداند) – {روضه حضرت رقیه(س)}  زمان فایل:   آیکون-زمان0  ۴۸ دقیقه


آیکون دانلود دانلود با کیفیت بالا                                                                                 آیکون دانلود دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10  ۹۸ / ۲۷ MB                                                  حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10  ۰۴ / ۱۴ MB                                     پخش  آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیست و نهم (مَحرم شدن و مُحرم شدن) – {روضه حضرت زینب(س)}                             زمان فایل:   آیکون-زمان0  ۴۷ دقیقه


آیکون دانلود دانلود با کیفیت بالا                                                                                 آیکون دانلود دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10  ۳۸ / ۲۷ MB                                                  حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10  ۷۶ / ۱۳ MB                                     پخش  آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب سی ام (مَحرم شدن و مُحرم شدن) – {روضه حضرت زهرا(س)}                             زمان فایل:   آیکون-زمان0  ۴۷ دقیقه


آیکون دانلود دانلود با کیفیت بالا                                                                                 آیکون دانلود دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10  ۳۴ / ۲۷ MB                                                  حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10  ۷۲ / ۱۳ MB                                     پخش  آیکون پخش

هیئت پیروان امام حسین(علیه السلام)

همچنین ببینید

دانلود مداحی حاج حنیف طاهری دهه دوم ماه رمضان ۹۵

دانلود مداحی حاج حنیف طاهری دهه دوم ماه رمضان ۹۵ مداح: حاج حنیف طاهری مکان: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*