دانلود سخنرانی حجت الاسلام بی آزار دهه دوم ماه رمضان ۹۵

                                                دانلود سخنرانی حجت الاسلام بی آزار دهه دوم ماه رمضان ۹۵شیخ-احسان-بی-آزار

موضوع سخنرانی: (تفسیر حدیث معراج-زندگی ایده آل چگونه بدست می آید – راه های کسب زندگی ایده آل)

سخنران:حجت الاسلام والمسلمین شیخ احسان بی آزار تهرانی

مکان: حسینیه پیروان امام حسین علیه السلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب یازدهم (کم جنبگی و کم پوشاندن راز دیگران)-{روضه حضرت زینب(س)-گودال قتلگاه}                       زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۵۱ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                            دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۵۷ / ۲۹ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۰۳ / ۱۵ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب دوازدهم (—–) – {——}                                                                                                         زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۰۰ دقیقه


 


حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۰۰ / ۰۰ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۰۰ / ۰۰ MB                                        پخش آیکون پخش

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب سیزدهم () – {روضه حضرت ام البنین(س)}                                                                                  زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۴۲ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                            دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۳۶ / ۲۴ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۲۱ / ۱۲ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب چهاردهم (قناعت، ادای حقوق دیگران،ترک کینه و همنشینی با خوبان) – {روضه قاسم ابن الحسن(ع)}زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۴۳ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                            دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۱۴ / ۲۵ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۸۱ / ۱۲ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب پانزدهم (سیره و جایگاه امام حسن مجتبی(ع)) – {ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع)}              زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۴۰ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                            دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۴۱ / ۲۳ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۹۵ / ۱۱ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب شانزدهم () – {ولادت حضرت امام حسن مجتبی(ع)}                                                                  زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۴۶ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                            دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۱۰ / ۲۷ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۸۲ / ۱۳ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب هفدهم () – {روضه حضرت عبدالله ابن الحسن(ع)}                                                                        زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۴۷ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                            دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۵۳ / ۲۷ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۰۳ / ۱۴ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب هجدهم (چهار عمل برای نورانیت قلب) – {روضه حضرت امام سجاد(ع)}                                         زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۳۹ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                            دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۸۸ / ۲۲ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۷۱ / ۱۱ MB                                        پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب نوزدهم (احیاء اول-حجت الاسلام کرمی){مناجات با امام زمان(عج)-روضه حضرت علی(ع)}   زمان فایل:   آیکون-زمان0   ۴۶ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                            دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۶۸ / ۲۶ MB                                                   حجم فایل:   آیکون-حجم-فایل10   ۵۵ / ۱۳ MB                                       پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیستم (ادامه تفسیر حدیث معراج) – {روضه حضرت علی(ع)}                                                        زمان فایل:   آیکون-زمان0  ۴۴ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا