دانلود مداحی حاج حنیف طاهری دهه دوم ماه رمضان ۹۵

دانلود مداحی حاج حنیف طاهری دهه دوم ماه رمضان ۹۵کربلایی-حنیف-طاهری

مداح: حاج حنیف طاهری

مکان: حسینیه پیروان امام حسین علیه السلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب یازدهم (روضه حضرت زینب{س}-گودال قتلگاه)                                                                                 زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۴ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۷۶ / ۱۰ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۶۹ / ۵  MB                                پخش آیکون پخش


حاج حامد خمسه و حاج علی قرائیان                                                                                                زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۵ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۱۰ / ۹ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۸۶ / ۴  MB                                 پخش  آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب دوازدهم (مناجات با امام زمان-روضه حضرت امام موسی کاظم{ع})                                                 زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۴ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۳۰ / ۱۶ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۴۶ / ۸  MB                                پخش آیکون پخش


حاج حامد خمسه                                                                                                                               زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۲ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۹۵ / ۱۲ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۷۴ / ۶  MB                                پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب سیزدهم (روضه  حضرت ام البنین{س})                                                                                          زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۴ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۸۸ / ۱۳ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۹۷ / ۶  MB                                پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب چهاردهم (روضه حضرت قاسم ابن الحسن{ع})                                                                                زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۸ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۵۳ / ۱۶ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۵۷ / ۸  MB                                پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب پانزدهم (ولادت حضرت امام حسن مجتبی {ع})                                                                             زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۵ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۷۴ / ۱۴ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۶۸ / ۷  MB                                پخش آیکون پخش


حاج حامد خمسه                                                                                                                               زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۸ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۳۴ / ۱۶ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۳۹ / ۸  MB                              پخش  آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب شانزدهم (ولادت حضرت امام حسن مجتبی {ع})                                                                          زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۳ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۶۳ / ۱۳ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۰۵ / ۷  MB                                پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب هفدهم (روضه حضرت عبدالله ابن الحسن {ع})                                                                               زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۹ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۵۹ / ۱۱ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۰۸ / ۶  MB                                پخش آیکون پخش


حاج علی قرائیان و حاج حسین فکری                                                                                             زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۰ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۶۹ / ۵ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۹۲ / ۲  MB                                 پخش  آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب هجدهم (روضه حضرت امام سجاد {ع})                                                                                          زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۰ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۷۶ / ۱۱ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۱۶ / ۶  MB                                پخش آیکون پخش


حاج حامد خمسه                                                                                                                             زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۸ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۹۹ / ۱۰ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۷۴ / ۵  MB                              پخش  آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب نوزدهم-احیاء اول (مناجات با امام زمان(عج)-روضه حضرت علی {ع})                                           زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۵ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۰۳ / ۹ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۷۹ / ۴  MB                                پخش آیکون پخش


حاج کاظم غفار نژاد                                                                                                                        زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۳ دقیقه

دالود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۱۴ / ۱۳ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۶۰ / ۶  MB                              پخش  آیکون پخش


حاج حامد خمسه(سینه زنی)                                                                                                           زمان فایل:   آیکون زمان   ۴۷ دقیقه

دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۲۲ / ۲۷ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۸۲ / ۱۳  MB                            پخش  آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب بیستم (روضه  حضرت علی {ع})                                                                                                     زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۲ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۹۶ / ۱۲ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۷۵ / ۶  MB                                پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاج حامد خمسه                                                                                                                               زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۱ دقیقه


دانلود با کیفیت بالا                                                                  دانلود با کیفیت متوسط


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۷۱ / ۶ MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل  ۶۰ / ۳  MB                                 پخش  آیکون پخش

سخنرانی دهه دوم

هیئت پیروان امام حسین علیه السلام

همچنین ببینید

دانلود سخنرانی حجت الاسلام بی آزار دهه دوم ماه رمضان ۹۵

                              …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*