دانلود مداحی حاج محسن طاهری دهه اول ماه رمضان ۹۴

                                       دانلود مداحی حاج محسن طاهری دهه اول ماه رمضان ۹۴تصویر-داخل-مقاله-کلیپ-های-صوتی--دهه-اول-ماه-رمضان-محسن-طاهری

مداح: حاج محسن طاهری

مکان: حسینیه پیروان امام حسین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب اول (روضه حضرت زهرا{س})                                                    زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۲ دقیقه


فایل صوتی با کیفیت ۶۴ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل                               فایل صوتی با کیفیت ۳۲ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل 


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۵۸ / ۴ MB                                                               حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۸۴ / ۳  MB                                پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب دوم (روضه امام حسین{ع}-حضرت علی اکبر{ع})                         زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۹ دقیقه


فایل صوتی با کیفیت ۶۴ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل                               فایل صوتی با کیفیت ۳۲ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل 


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۴۲ / ۱۰ MB                                                               حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۰۶ / ۸  MB                              پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب سوم (روضه امام حسن{ع} )                                                   زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۸ دقیقه


فایل صوتی با کیفیت ۶۴ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل                               فایل صوتی با کیفیت ۳۲ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل 


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۵۰ / ۱۰ MB                                                               حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۹۱ / ۶  MB                              پخش آیکون پخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب چهارم (روضه امام سجاد{ع} )                                                  زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۳ دقیقه


فایل صوتی با کیفیت ۶۴ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل                               فایل صوتی با کیفیت ۳۲ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل 


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۹۱ / ۸  MB                                                               حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۶۳ / ۷  MB                                پخش آیکون پخش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب پنجم (روضه امام محمدباقر{ع} ) (حاج حمید رضوانی)                    زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۳ دقیقه


فایل صوتی با کیفیت ۶۴ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل                               فایل صوتی با کیفیت ۳۲ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل 


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۸۰ / ۴  MB                                                               حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۷۷ / ۳  MB                                پخش آیکون پخش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب ششم (روضه امام جعفرصادق{ع} )                                          زمان فایل:   آیکون زمان   ۳۱ دقیقه


فایل صوتی با کیفیت ۶۴ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل                               فایل صوتی با کیفیت ۳۲ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل 


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۱۴ / ۱۱  MB                                                             حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۷۶ / ۸  MB                                پخش آیکون پخش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب هفتم (روضه امام کاظم{ع} )                                                    زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۱ دقیقه


فایل صوتی با کیفیت ۶۴ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل                               فایل صوتی با کیفیت ۳۲ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل 


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۴۶ / ۷  MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۹۴ / ۵  MB                                پخش آیکون پخش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب هشتم (روضه امام رضا{ع})                                                     زمان فایل:   آیکون زمان   ۳۳ دقیقه


فایل صوتی با کیفیت ۶۴ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل                               فایل صوتی با کیفیت ۳۲ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل 


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۵۰ / ۱۲  MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۶۸ / ۹  MB                               پخش آیکون پخش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب نهم (امام جواد{ع})                                


حاج محسن طاهر                                                                       زمان فایل:   آیکون زمان   ۳۰ دقیقه

فایل صوتی با کیفیت ۶۴ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل                               فایل صوتی با کیفیت ۳۲ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل 

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۹۸ / ۱۰  MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۵۳ / ۸  MB


حاج حامد خمسه                                                                      زمان فایل:   آیکون زمان   ۱۰ دقیقه

فایل صوتی با کیفیت ۶۴ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل                              فایل صوتی با کیفیت ۳۲ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل 

حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۵۳ / ۴  MB                                                               حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۷۵ / ۳  MB                               پخش آیکون پخش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شب دهم (روضه حضرت خدیجه{س})                                               زمان فایل:   آیکون زمان   ۲۹ دقیقه


فایل صوتی با کیفیت ۶۴ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل                               فایل صوتی با کیفیت ۳۲ kbps :  آیکون دانلود  دانلود فایل 


حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۸۱ / ۱۰  MB                                                              حجم فایل:   آیکون حجم فایل   ۳۹ / ۸  MB                               پخش آیکون پخش

هیئت پیروان امام حسین(علیه السلام)

گزارش تصویری دهه اول

همچنین ببینید

دانلود مداحی حاج حنیف طاهری دهه دوم ماه رمضان ۹۵

دانلود مداحی حاج حنیف طاهری دهه دوم ماه رمضان ۹۵ مداح: حاج حنیف طاهری مکان: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

حضرت على عليه السلام: خودت را به كارهاى زيبا (خدا پسندانه) عادت بده كه اگر به آنها عادت كنى برايت لذت بخش مى شوند. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید ج 20 ، ص 266 امام حسن (ع) : از آن حضرت سؤال شد : زهد چيست ؟ فرمود : رغبت به تقوي و بي رغبتي به دنيا . تحف العقول ، ص 227 حضرت على عليه السلام: هر كس خوش اخلاق باشد، زندگى اش پاكيزه و گوارا مى گردد. تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 255 ، ح