احكام خمس

مال حلال مخلوط با حرام

 مال حلال مخلوط با حرام      راه حلال شدنِ مال حلال مخلوط با حرام  س۳: اگر مال حرامى با مال انسان مخلوط شود، آن مال چه حکمى دارد و چگونه حلال مى‏‌شود و در صورت علم به حرمت يا عدم علم به آن وظيفه انسان چيست؟ ج) اگر يقين به وجود مال حرام در اموالش دارد، ولى مقدار دقيق آن …

ادامه نوشته »

گنج معدن

۱٫ گنج، معدن معدن س۱: شبهه زير براى ما مطرح شده است: با توجه به اين‌که خمس معادن استخراج شده در اين زمان نيز واجب است، زيرا وجوب خمس معادن نزد فقهاى گران‌قدر از احکام مسلّم است، حکم معادنى که دولت آن را استخراج مى‏‌کند با التفات به اين‌که مجرد اقدام دولت به انفاق آن ميان مسلمانان بلاد اسلامى مانع …

ادامه نوشته »